CO2-utslipp fra forskjellige transportmidler

CO2-utslipp fra forskjellige transportmidler

Her er en oversikt over hvor mye klimagasser forskjellige transportmidler slipper ut i gjennomsnitt, ut fra gjennomsnittlig passasjerbelegg.

Håkon Lindahl Seperator 31.01.2011 Del/Tips Skriv ut

Alle utslippstallene er hentet fra bakgrunnsdataene til www.klimakalkulatoren.no, som er Norges offisielle klimakalkulator.

Alle utslippstallene bortsett fra for passasjerbåter inkluderer indirekte utslipp, bl.a fra produksjon og foredling av drivstoff og produksjon og vedlikehold av transportmidler og veier.

Grunnen til at flyreiser har høyere utslipp innenlands er først og fremst at fly bruker spesielt mye drivstoff ved landing og takeoff. Da blir det forbruket per kilometer høyere enn for lengre reiser.

Utslippene er angitt i CO2-ekvivalenter (alle klimagasser omregnet til CO2) per personkilometer.

Transportmiddel

Utslipp (Gram CO2e per personkm)

Passasjerbåt, hurtiggående 803*
Fly, Skandinavia 340
Fly, Europa utenfor Skandinavia 287
Fly, utenfor Europa 238
Passasjerbåt, saktegående 205*
Personbil 172
Buss i by 103
T-bane 70
Buss på landevei 52
Tog 32

* Inkluderer ikke indirekte utslipp.

** Forutsetning: Bensinbil, 0,8 liter/mil, 1,6 personer i bilen (gjennomsnittlig passasjerbelegg lagt til grunn på www.klimakalkulatoren.no).


RELATERTE ARTIKLER

Til deg med flytteplaner

Enten du skal kjøpe eller leie - her er noen smarte ting å tenke på for deg som er på boligjakt.

Familiebiler med utslipp under 115 gram CO2

Utslippet fra familiebiler blir stadig lavere. Her er en oversikt over flerbruksbiler og stasjonsvogner med utslipp under 115 gram CO2.

Små og mellomstore biler med utslipp under 100 gram CO2

Forbruket og utslippet fra bensin- og dieselbiler blir stadig lavere. Her er en oversikt over nye biler med utslipp under 100 gram CO2.

Bilfri dag i Oslo på lørdag

På lørdag er det Bilfri dag i Oslo med masse aktiviteter: prøvekjøring av elbiler og -sykler, sykkelverksted, tråkk din egen smoothie og mye mer. Også andre steder i landet arrangeres Bilfri dag.

Etiske produkter

Vintage- og økoklær, grønne frisører, kompostbeholdere, tøybleier og økomat på døra. Finn de gode alternativene her!

Hvor grønn er du?

Test dine kunnskaper om miljø og etikk i denne uhøytidelige quizen!

Viderefører arbeidet til Grønn Hverdag

Grønn Hverdag har meldt oppbud og blitt slått konkurs, men Norges to største miljøorganisasjoner inngår samarbeid for å videreføre arven. Målet er å få opp miljøengasjementet i den norske befolkningen.