Klimatesten

Co2
Uttrykk
Jeg synes kollektivtilbudet bør bli bedre
Jeg synes det bør bli bedre gang- og sykkelveier
Jeg synes det bør bli bedre utvalg av økologisk mat
Jeg skulle ønske det fantes flere miljømerkede produkter
Jeg synes det bør være bedre støtteordninger for miljøvennlige investeringer
Jeg ønsker meg bedre kildesorteringsordninger
Jeg synes det burde være billigere og bedre muligheter for reparasjoner
Jeg synes det bør bli flere deleordninger som bilkollektiv/ bilpooler og bytteringer
Jeg mener stat, kommune og politikere bør gå foran som gode eksempler

Du finner igjen resultatet fra klimatesten på Min side.

Etiske produkter

Vintage- og økoklær, grønne frisører, kompostbeholdere, tøybleier og økomat på døra. Finn de gode alternativene her!

Hvor grønn er du?

Test dine kunnskaper om miljø og etikk i denne uhøytidelige quizen!

Viderefører arbeidet til Grønn Hverdag

Grønn Hverdag har meldt oppbud og blitt slått konkurs, men Norges to største miljøorganisasjoner inngår samarbeid for å videreføre arven. Målet er å få opp miljøengasjementet i den norske befolkningen.